Ośrodek Kreatywności Obywatelskiej jest nową, pozarządową inicjatywą społeczno-kulturalną. Celem projektu jest podniesienie stanu wiedzy na temat społeczeństwa obywatelskiego i procesów demokratycznych...

W poniedziałek nastąpiło oficjalne otwarcie Ośrodka, który jest dostępny dla wszystkich bez względu na poglądy polityczne, opcje światopoglądowe, przynależność organizacyjną czy wyznanie.

"W ramach OKO prowadzone są różnorodne projekty"- mówi Cezary Wasilewski, kierownik działu informatyczno-opiniotwórczego. "Są jeszcze trzy działy - edukacyjno-poznawczy, działań obywatelskich oraz kulturotwórczy" - dodaje członek zarządu Ośrodka.

W Ośrodku jest miejsce dla każdego, który chce podzielić się swoimi zainteresowaniami, doświadczeniem czy też wątpliwościami. Pomysłodawcy proponują miedzy innymi:
- punkt porad i interwencji obywatelskich
- bank czasu  *
- reintegracja osób starszych i niepełnosprawnych
- monitoring działań władz miasta w wybranych dziedzinach
- badania socjologiczne
- spotkania filozoficzne
- obserwatorium zdarzeń politycznych

* Bank czasu to inaczej wzajemna, bezinteresowna pomoc. Jest to niezwykle ciekawy i oryginalny pomysł. Każda osoba może zaoferować na przykład godzinną pomoc przy sprzątaniu domu, w zamian za odebranie innej usługi w tym samym wymiarze czasu. Bank ma na celu pokazanie, iż tak naprawdę każdy zawód jest ważny i wymaga poświęcenia.

Ośrodek Kreatywności Obywatelskiej został dofinansowany z Funduszu dla Organizacji Pozarządowych, który został ustanowiony w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Grzegorz Wieczorek