W Bielsku-Białej przebywać dziś będą specjaliści z Ministerstwa Obrony Narodowej. Podczas konferencji w Wyższej Szkole Administracji goście przedstawią projekt strategii rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego RP.

W ramach ustawowych konsultacji społecznych specjaliści MON zaprezentują dzisiaj w WSA projekt „Strategii rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego RP 2011-2020/22”. Dokument ten powstaje w ramach realizowanych przez Radę Ministrów prac związanych z wprowadzeniem nowoczesnego systemu zarządzania rozwojem kraju, opartego na zhierarchizowanej strukturze dokumentów strategicznych nowej generacji w powiązaniu z Wieloletnim Planem Finansowym Państwa i budżetem zadaniowym.

Konsultacje będą połączone z konferencją naukową pt. "Bezpieczeństwo narodowe w systemie zarządzania rozwojem kraju". Konferencja rozpocznie się o godz. 10:00 w WSA. Wystąpienia zapowiedzieli: Artur Lech i płk Leszek Pajórek z Departamentu Strategii i Planowania Obronnego MON, a także gen. dyw. Anatol Wojtan, szef Zarządu Planowania Strategicznego - P5 oraz prof. dr hab. Janusz Węc z Wydziału Nauk Humanistycznych i Studiów Międzynarodowych Wyższej Szkoły Administracji.

mad