REKLAMA
lista ogłoszeń

Upadłość Konsumencka Bielsko-Biała okolice...

Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej (czyli konsumenta) staje się coraz bardziej popularnym sposobem wychodzenia z długów i rozpoczęcia „nowego startu” – już bez obciążeń finansowych

Jak ogłosić upadłość konsumencką oraz kto może ogłosić upadłość konsumencką?

Konieczne jest przeprowadzenie postępowania przez Sąd Upadłościowy.

Upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (upadłość konsumencka) jest ogłaszana przez sąd na wniosek złożony na formularzu. Wniosek o upadłość konsumencką zawiera:

dane identyfikujące dłużnika jak imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz numer PESEL,
wskazanie miejsc, w których znajduje się majątek dłużnika,
wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie,
aktualny i zupełny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników,
spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty,
spis wierzytelności spornych z zaznaczeniem zakresu w jakim dłużnik kwestionuje istnienie wierzytelności; wskazanie wierzytelności w spisie wierzytelności spornych nie stanowi jej uznania,
listę zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużnika wraz z datami ich ustanowienia, w szczególności hipotek, zastawów i zastawów rejestrowych,
oświadczenie dłużnika, że nie zachodzą okoliczności szczegółowo określone w ustawie.

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej należy złożyć do sądu miejsca zwykłego pobytu dłużnika w biurze podawczym sądu lub przesłać pocztą na adres sądu. Wniosek powinien być opłacony – opłata wynosi 30,00 zł.

Jakie warunki należy spełnić, aby móc złożyć wniosek o upadłością konsumencką? Ustawa wskazuje pewne przesłanki, jak np. długotrwała choroba, po których wystąpieniu możliwe jest przeprowadzenie procedury oddłużającej.

Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

Wniosek do Sądu Upadłościowego może złożyć wyłącznie osoba fizyczna, która w ogóle nie prowadziła lub zamknęła działalność gospodarczą.

Czy upadłość konsumencka może być ogłoszona przez przedsiębiorcę? W tym celu niezbędne jest wcześniejsze zakończenie prowadzenia firmy. Dopiero wtedy przedsiębiorca stanie się konsumentem i będzie mógł złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Po zamknięciu postępowania przez Sąd dłużnik oddłuży się zarówno z długów powstałych podczas prowadzenia działalności, jak i zobowiązań prywatnych.

Zapraszamy do współpracy... Oferujemy najlepszych prawników w zakresie Upadłości Konsumenckiej..
570801843
Kategoria: Inne
Dodano: 2020-01-14

Dane kontaktowe:

E-mail:
biuro@wyczyscbik.com.pl
Telefon:
570801843
Adres:
Bielsko-Biała
Bohaterów Warszawy 1
Ogłoszenie wyświetlono: 170 razy

Galeria:


Zobacz inne ogłoszenia:

POLECAMY
Owoce borówki amerykańskiej
Owoce borówki amerykańskiej
dodano: 2020-08-03
POLECAMY
Przygotowanie posiłków
Przygotowanie posiłków
dodano: 2020-07-28
POLECAMY
OSUSZANIE BUDYNKÓW WYNAJEM OSUSZACZY BUDOWLANYCH
POLECAMY
IZOLACJE  BUDYNKÓW METODĄ INIEKCJI KRYSTALICZNEJ
POLECAMY
OZONOWANIE HYDROKSYL ODKAŻANIE DEZYNFEKCJA
POLECAMY
UNIDRUK Tusze Tonery - SERWIS DRUKAREK
REKLAMA
ŁADOWANIE