Na dzisiejszym posiedzeniu Rada Miejska Bielska-Białej upoważniła prezydenta miasta do ustalania wysokości opłat za korzystanie z szaletów miejskich. Przewodniczący Jarosław Klimaszewski pogratulował prezydentowi Jackowi Krywultowi nowych uprawnień.

Zgodnie z ustawą o gospodarce komunalnej, organem właściwym do ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jednostek samorządu terytorialnego jest Rada Miejska. Kompetencje w tym zakresie rada może jednak powierzyć prezydentowi miasta.

Z takiej możliwości ustawowej skorzystali dziś bielscy radni, którzy przekazali prezydentowi Jackowi Krywultowi uprawnienia do ustalania wysokości opłat w szaletach. Rada Miejska była w tej sprawie jednomyślna. Przewodniczący rady Jarosław Klimaszewski pogratulował prezydentowi nowych uprawnień. Przypomnijmy, że Bielsko-Biała wzbogaci się wkrótce o cztery nowoczesne szalety publiczne. W tym roku powstaną dwa, a dwa kolejne zostaną zbudowane w przyszłym roku, o czym informowaliśmy w artykule Milion złotych na toalety miejskie.

rok