Bielski Rekord SI już po raz szesnasty otrzymał Certyfikat Jakości Biznesu, a także - jako jedyna firma z województwa śląskiego - został po raz czwarty wyróżniony Statuetką „Przedsiębiorstwo Fair Play”. Ten ogólnopolski program promuje etykę w biznesie.

Projekt „Przedsiębiorstwo Fair Play” od 18 lat organizuje Fundacja „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” we współpracy z Krajową Izbą Gospodarczą. Konkurs składa się z dwóch etapów. W pierwszym przedsiębiorstwa wypełniają ankietę dotyczącą swojej działalności. Firmy, które zdobędą wymaganą liczbę punktów, przechodzą do drugiego etapu i odbywa się w nich audyt. Równocześnie prowadzone jest badanie opinii losowo wybranych kontrahentów. Decyzje ostateczne podejmuje kapituła programu, w skład której wchodzą m.in. przedstawiciele biznesu, nauki, mediów i władz samorządowych.

W miniony piątek podczas gali w warszawskim EXPO XXI zaprezentowano laureatów certyfikacji w najnowszej edycji konkursu. Nagrodę główną, statuetką „Przedsiębiorstwo Fair Play” odebrał prezes Rekordu SI Janusz Szymura.

bb