Dzięki inwestycji wartej ponad 20 mln zł nie trzeba będzie konwojować aresztowanych na drugą stronę miasta, co przyczyni się do lepszej organizacji pracy sądu. Przebudowa neorenesansowego gmachu potrwa jednak znacznie dłużej niż zakładano. Sąd powróci tutaj najwcześniej w 2021 roku.

Neorenesansowy budynek przy ul. Słowackiego w Bielsku-Białej, to przykład architektury z czasów austro-węgierskich. Obiekt został wybudowany pod koniec XIX wieku na potrzeby bielskiego Sądu Grodzkiego. Jego twórcą miał być sam Karol Korn. Według niepotwierdzonych źródeł, słynny architekt otrzymał za ten projekt z rąk cesarza Franciszka Józefa tytuł cesarsko-królewskiego radcy budowlanego.

Skomplikowana procedura

Budynek dawnego IV Liceum Ogólnokształcącego im. KEN przy ul. Słowackiego opustoszał w połowie 2014 roku. Funkcjonująca w nim przez 22 lata szkoła rozpoczęła kolejny rok szkolny w gmachu przy ul. Michałowicza. Rok później zabytek wrócił we władanie bielskiego sądu. W ramach transakcji gmina otrzymała w rozliczeniu od Skarbu Państwa m.in. dawne remizy przy ul. Grunwaldzkiej i placu Ratuszowym.

Jak poinformowano portal w bielskim Sądzie Okręgowym, przygotowana jesienią ub. roku koncepcja zagospodarowania budynku na potrzeby Sądu Rejonowego jest uzgodniona z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, Komendą Wojewódzką Policji oraz Wojewódzkim Inspektoratem Służby Więziennej. Decyzję o lokalizacji celu publicznego wydał Urząd Miejski w Bielsku-Białej. Teraz koncepcję musi jeszcze pozytywnie zaopiniować Ministerstwo Sprawiedliwości.

Dopiero po zatwierdzeniu koncepcji przez resort sprawiedliwości projektant przystąpi do opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Ma być ona gotowa jeszcze w tym roku. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę zwołana zostanie komisja ekonomiczno-techniczna w celu zatwierdzenia dokumentacji, a następnie do ministerstwa trafi wniosek o akceptację i przyznanie środków na realizację inwestycji.

Koniec z konwojami aresztowanych

Zakres inwestycji obejmuje przebudowę budynku na potrzeby Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, rozbudowę o jedno skrzydło od strony Aresztu Śledczego oraz adaptację części poddasza. Planowana do uzyskania powierzchnia wynosi łącznie od ok. 5,3 tys. m kw. (w programie inwestycji) do 6,4 tys. m kw. (wstępna koncepcja).

 - Do nowego budynku przeniesione zostaną wydziały karne, wydział rodzinny i wydział pracy Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej oraz wszyscy kuratorzy - informuje SSO Jarosław Sablik, rzecznik prasowy bielskiego Sądu Okręgowego. Dzięki zmianom diametralnie spadnie liczba konwojów, którymi aresztowani transportowani są na rozprawy sądowe w innych budynkach sądu. Zmiany mają przynieść m.in. lepszą organizację wymiaru sprawiedliwości i spadek kosztów jego funkcjonowania.

Kiedy ruszą pracę budowlane? - Realnym terminem wszczęcia procedury o udzielenie zamówienia publicznego na realizację jest pierwszy kwartał przyszłego roku - deklaruje sędzia Sablik. Jego zdaniem, okres realizacji robót zaplanowany w programie na trzy lata może ulec skróceniu. Ile wyniosą koszty realizacji inwestycji wraz z wyposażeniem budynku? - To na pewno kwota przekraczająca 20 mln zł - twierdzi rzecznik sądu.

Bartłomiej Kawalec