Trzy tygodnie potrwa rozbudowa parkingu przy ul. Krausa w Bielsku-Białej. W ramach inwestycji za ok. 800 tys. zł powstanie dodatkowo kilkadziesiąt miejsc postojowych, które zapewnić mają swobodny dojazd w okolicę Kościoła Matki Bożej Fatimskiej.

Przebudowany parking przy ul. Krausa posiadał będzie miejsca postojowe dla samochodów osobowych (wraz z wyznaczeniem miejsc dla osób niepełnosprawnych) oraz autobusów. Ponadto planuje się przebudowę dwóch zjazdów publicznych oraz remont nawierzchni istniejącego parkingu.

Teren, na którym prowadzone będą prace sąsiaduje z zabudową mieszkaniową oraz obiektami rekreacyjnymi. Jak czytamy w dokumentacji projektowej, obiekt ma zapewnić miejsca postojowe w pobliżu Kościoła Matki Bożej Fatimskiej.

W przetargu do Miejskiego Zarządu Dróg wpłynęło pięć ofert, przy czym tylko dwie mieszczą się w budżecie przewidzianym na realizację inwestycji. Wybrany wykonawca będzie miał 20 dni na zrealizowanie zadania, licząc od dnia podpisania umowy.

bak