Mieszkańcy Bielska-Białej będą mieli szanse wypowiedzieć się na temat „dekomunizacji” nazw dwóch bielskich ulic. Ratusz ogłosił konsultacje społeczne w tej sprawie, które potrwają od 22 maja do 5 czerwca br.

Konsultacje dotyczą projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany nazwy ulic Zmożka i Armii Ludowej. Zgodnie z propozycją Ratusza, ul. Zmożka miałaby zostać przemianowana na ul. Nad Białą, a ul. Armii Ludowej „przyłączona” do ul. gen. Józefa Hallera. Obecna ul. Hallera nosi tę nazwę od 1991. Wcześniej była to południowa część ul. Armii Ludowej.

Konieczność zmian, jak wyjaśnia Ratusz w uzasadnieniu projektu, wynika ze stanowiska Instytutu Pamięci Narodowej z 4 kwietnia br. IPN stwierdził wówczas, iż nazwy ulic Armii Ludowej oraz Zmożka powinny zostać zmienione, ponieważ wypełniają normę zapisów ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

Konsultacje społeczne będą polegały na kierowaniu opinii, wniosków i uwag na adres poczty elektronicznej: konsultacjenazwyulic@um.bielsko.pl. Mogą w nich uczestniczyć mieszkańcy Bielska-Białej posiadający czynne prawo wyborcze oraz organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Bielska-Białej.

MCI

Na zdjęciu: ul. Armii Ludowej w Bielsku-Białej (stan przed zmianami).