W Bielsku-Białej uroczyście podsumowano tegoroczna akcję „Pola Nadziei”, którą w naszym regionie prowadzi Salwatoriańskie Stowarzyszenie Hospicyjne. W ramach wszystkich trzynastu edycji programu uczniowie wpłacili na konto stowarzyszenia ponad 2 mln zł.

W tym roku do programu „Pola Nadziei” zgłosiło się 85 szkół, które zebrały ponad 230 tys. zł. Kwota ta pozwoliła na pokrycie blisko 20 proc. wydatków związanych z utrzymaniem bielskiego hospicjum stacjonarnego im. Jana Pawła II (okres od października do maja).

 - Gorąco dziękuję wszystkim nauczycielom i uczniom zaangażowanym w akcję. Staramy się, aby nasze hospicjum zapewniło terminalnie chorym niezbędną opiekę lekarską, usługi pielęgniarskie, rehabilitację przyłóżkową, pomoc wolontariuszy oraz wsparcie psychologiczne i duchowe dla chorego i jego rodziny. Pomoc, którą otrzymujemy od Was była i jest dla nas bezcenna - mówiła prezes stowarzyszenia Grażyna Chorąży.

Uczniowie w ramach realizacji wszystkich trzynastu edycji programu wpłacili na konto stowarzyszenia ponad 2 mln zł, przeprowadzając wiele akcji na ten cel, w tym jasełka, kiermasze ciast, pikniki rodzinne, kwesty w supermarketach oraz pod kościołami katolickimi i ewangelicko-augsburskimi.

W wydarzeniu wzięli udział parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych oraz uczniowie szkół zaangażowanych w akcję. Zgodnie z tradycją, podczas uroczystości przyznano tytuły Honorowych Członków Salwatoriańskiego Stowarzyszenia Hospicyjnego.

bb

Foto: UM w Bielsku-Białej