Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej ogłosił przetarg na rozbudowę ul. Wita Stwosza. Drogowcy planują wykonanie nowej nawierzchni ulicy oraz chodników na odcinku od ul. Nad Potokiem do Piastowskiej. Według planów, roboty potrwają około trzy miesiące.

Obecnie na Wita Stwosza obowiązuje strefa ograniczenia prędkości do 40 km/godz. Ulica znajduje się w terenie podgórskim i jest drogą o ruchu dwukierunkowym. W najgorszym stanie jest nawierzchnia chodników wykonana z płyt betonowych. Są one sklawiszowane i popękane. Dlatego remont na odcinku od ul. Nad Potokiem do Piastowskiej zakłada wykonanie nowej nawierzchni jezdni oraz chodników.

Na odcinku od ul. Bolesława Krzywoustego do ul. Piastowskiej zaprojektowano miejsca postojowe, które wytyczone będą odcinkowo, prostopadle do jezdni, omijając długości budynków mieszkalnych. Firmy zainteresowanie udziałem w postepowaniu konkursowym mogą składać oferty do 22 sierpnia. Inwestycja potrwa ok. 90 dni, licząc od dnia podpisania kontraktu z wykonawcą.

bak