Jedna z głównych ulic w północnej części miasta wkrótce doczeka się chodnika. MZD ogłosił właśnie przetarg na wykonanie chodnika wzdłuż ul. Komorowickiej. Zgodnie z sugestią Rady Osiedla Komorowice, trakt dla pieszych został usytuowany po południowej stronie ulicy.

Głównym celem inwestycji jest rozbudowa Komorowickiej, która polega na ułożeniu chodnika jednostronnego i zapewnieniu jego ciągłości na całej ulicy (w poprzednich latach sukcesywnie budowano nowe lub remontowano istniejące odcinki chodnika). Chodnik zostanie wybudowany na odcinku od ronda przy ul. Bestwińskiej/Daszyńskiego/Barkowskiej do skrzyżowania z ul. Mazańcowicką. Ta część ulicy leży strefie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej, prowadzi również ruch do strefy przemysłowej przy ul. Bestwińskiej.

Zgodnie z sugestią Rady Osiedla Komorowice, chodnik wybudowany zostanie po południowej stronie ulicy. Jego nawierzchnia wykonana będzie z kostki betonowej. Dodatkowo powstaną zjazdy publiczne i indywidualne oraz odwodnienie. Konkurs ofert potrwa do 22 sierpnia, następnie wykonawca będzie miał 80 dni na wykonanie zadania.

bak