Jednolity Plik Kontrolny, czyli w skrócie plik JPK oficjalnie został wprowadzony w celu ułatwienia pracy przedsiębiorców. Nie sposób jednak nie zauważyć jego zalet dla organów podatkowych. Na co może więc liczyć fiskus dzięki nowym regulacjom prawnym?

Ułatwienie analizy danych

Plik JPK ma określoną budowę logiczną i podzielony jest na konkretne struktury. System wymusza więc na przedsiębiorcach wprowadzanie danych w określony sposób. Pozwala to ułatwić pracę sprawdzającym. Zastanawiając się nad prawidłowością działania danego przedsiębiorcy, kontrolujący znajdą odpowiedzi na postawione pytania w konkretnych, z góry określonych miejscach. Ogranicza to również „kreatywność” wśród przedsiębiorców, na których nakładane są nowe wymogi formalne. A wszystko to ma prowadzić do ułatwienia pracy urzędnikom.

Automatyzacja weryfikacji

Część danych przekazywanych poprzez system w formie elektronicznej będzie mogła zostać sprawdzona przez specjalistyczne oprogramowania czy aplikacje tworzone na zamówienie ministerstwa. W ten sposób plik JPK może przyczynić się bezpośrednio do zmniejszenia obłożenia organów podatkowych.

Od lat mówi się o zbyt rozbudowanej strukturze personalnej fiskusa przy jednocześnie niskiej efektywności pracy. Rozwiązanie Jednolitego Pliku Kontrolnego ma więc na celu systemową zmianę charakterystyki pracy urzędników i zmniejszenie ilości czynności technicznych na rzecz działalności merytorycznej.

Skrócenie czasu kontroli

Przedłużające się postępowania wyjaśniające oraz kontrolne nie są zmorą wyłącznie przedsiębiorców. Uciążliwością jest również konieczność delegowania dużej liczby pracowników kontrolujących. Plik JPK ma być przesyłany w dogodnej formie wymiany elektronicznej, co skróci czas wymiany danych (w porównaniu z tradycyjną korespondencją i określonymi ustawowo terminami awizacji, itp.). Tak więc dzięki plikowi JPK ustalanie ewentualnych nieprawidłowości lub potwierdzanie prawidłowości działania podmiotu odbywać się będzie szybciej.

Uszczelnienie systemu podatkowego

Podatki od zawsze były jednym z najważniejszych wpływów budżetowych. Są one niezbędne do prawidłowego funkcjonowania państwa. W Polsce od lat mówi się o ogromnej luce podatkowej, dotyczącej  szczególnie podatku VAT. Te straty mają zostać zmniejszone właśnie dzięki wprowadzeniu pliku JPK.

Trudniejsze do realizacji mają być wyłudzenia, w tym wystawianie tzw. pustych faktur oraz karuzele podatkowe. Plik JPK daje bowiem organom podatkowym możliwość porównywania danych, jakie zawierają druki PIT różnych podmiotów, w tym dwóch stron transakcji kupna-sprzedaży. Tego typu zestawienie pozwoli na wyłapanie faktur, które zostały zgłoszone do rozliczenia przez kupującego, ale jednocześnie żaden podmiot nie wykazał ich po stronie sprzedażowej.

Skuteczniejsze działanie organów

W ramach przekazywanego pliku JPK ministerstwo otrzyma bardzo szybko konkretne faktury, co powinno pozwolić na natychmiastową reakcję organu, bez możliwości „rozkręcania się” nielegalnych działań. Automatyczna analiza ma doprowadzić do skuteczniejszego typowania podmiotów do kontroli.

Jednocześnie wskazuje się, że plik JPK stanowić ma skuteczne narzędzie prewencyjne, ponieważ niedopełnienie obowiązków udostępnienia danych w terminach czy na żądanie skutkować może surowymi karami.

Artykuł sponsorowany