Reforma systemu oświaty w Bielsku-Białej przebiega zgodnie z prognozami, czyli bez większych zwolnień nauczycieli. Jak wynika z danych MZO, w nowym roku szkolnym pracę straciło ośmiu pedagogów, a 43 otrzymało obniżone pensum godzin. To wszystko przy ogólnej liczbie ponad 2250 etatów nauczycielskich.

Jak poinformowano portal w Miejskim Zarządzie Oświaty w Bielsku-Białej, liczba nauczycieli, którzy w związku z reformą oświaty utracili pracę lub otrzymali obniżony wymiar czasu pracy nie uległa zmianie w stosunku do prognozowanych wartości.

I tak od nowego roku szkolnego pracę w bielskich placówkach oświatowych utraciło ośmiu nauczycieli, 43 ma obniżone pensum godzin. Kolejnych trzech pedagogów przeszło w tzw. stan nieczynny (przez pół roku mogą pobierać pensję w pełnym wymiarze, nie świadcząc pracy), a 21 odeszło na emeryturę lub świadczenie kompensacyjne.

W roku szkolnym 2017/18 w bielskich szkołach podstawowych i ponadpodstawowych jest 19 832 uczniów i 2254,88 etatów nauczycieli. Miasto prowadzi 110 szkół i placówek oświatowych tworzących 90 jednostek organizacyjnych. W szkołach podstawowych  funkcjonuje 578 oddziałów, a w szkołach ponadgimnazjalnych - 318.

bak