Poseł Kukiz’15 Jerzy Jachnik apeluje o większą przejrzystość procedur w bielskim Ratuszu. Wspólnie ze Stowarzyszeniem Libertariańskim organizuje dziś konferencję prasową, na której zaprezentowana zostanie mapa wydatków Bielska-Białej. - Naszym prawem jako wyborców jest wiedzieć, co i ile w mieście kosztuje, czy jest ono tanie czy drogie w utrzymaniu - podkreśla poseł.

Jerzy Jachnik, poseł Kukiz’15 z Bielska-Białej, upomina się o większą jawność procedur w bielskim Ratuszu, w szczególności tych, które dotyczą wydawania publicznych pieniędzy. Negatywnym przykładem w tej dziedzinie jest, jego zdaniem, tryb powierzania organizacjom pozarządowym prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej (obecnie w Bielsku-Białej działają cztery takie punkty). Wyłonione w drodze konkursu organizacje otrzymują na realizację zadania dotacje ze środków publicznych.

Kuriozalne preferencje

 - W konkursie preferowane są te podmioty, które mogą się wykazać współpracą z Urzędem Miejskim - stwierdza Jerzy Jachnik. - Premiowanie współpracy z Urzędem Miejskim jest czymś kuriozalnym. W efekcie jedna organizacja w Bielsku-Białej wygrała konkurs na prowadzenie wszystkich czterech punktów, zaś np. oferta Stowarzyszenia Przeciw Bezprawiu, najstarszej w mieście organizacji świadczącej tego typu pomoc, została odrzucona - dodaje nasz rozmówca.

Bielski parlamentarzysta zauważa, że Stowarzyszenie Przeciw Bezprawiu w ciągu dziesięciu lat swego istnienia nigdy nie starało się o dotację z budżetu miasta ani o innego rodzaju wsparcie (np. w postaci przydziału lokalu).

 - Dlaczego Miasto nie ustali w regulaminie konkursu, że zamiast przyznawać jednej organizacji obsługę wszystkich punktów, dzieli się je między wszystkie zainteresowane organizacje? - dziwi się poseł Kukiz’15. - Uważam, że konkurs powinien być naprawdę otwarty, tak aby każdy mógł nań przyjść. Sam chciałem w nim uczestniczyć jako obserwator. Mimo legitymacji poselskiej nie zostałem jednak wpuszczony - ubolewa Jerzy Jachnik.

TS Podbeskidzie a cena wody

Kukiz’15 bierze również pod lupę miejskie finanse, w tym finanse spółek komunalnych. Jednym z tematów, którym stowarzyszenie przygląda się najuważniej jest finansowanie przez spółki miejskie klubu TS Podbeskidzie. - Musimy świadomie decydować, czy chcemy za pośrednictwem spółek komunalnych wydawać pieniądze na klub sportowy czy nie, bo to wpływa na koszty wody, ścieków i śmieci - wylicza nasz rozmówca.

Tym m.in. zagadnieniom poświęcona będzie dzisiejsza konferencja prasowa organizowana przez parlamentarzystę Kukiz’15 wraz ze Stowarzyszeniem Libertariańskim. W takcie spotkania będzie przedstawiona audiowizualna mapa wydatków publicznych w Bielsku-Białej. Prezentacja pozwoli porównać koszty samorządów (np. wynagrodzenia prezydentów, podatki od nieruchomości czy cenę wody) w Bielsku-Białej i innych dużych miastach.

 - Z zestawienia wynika, że Katowice są miastem tańszym od Bielska-Białej - zdradza Jerzy Jachnik. - Wszyscy płacimy lokalne podatki i chodzimy do wyborów. Naszym prawem jako wyborców jest wiedzieć, co i ile w mieście kosztuje, czy jest ono tanie czy drogie w utrzymaniu - podkreśla poseł.

Nabór kandydatów na radnych

Przyszłoroczne wybory samorządowe to wyzwanie, na które bielscy działacze Kukiz’15 chcą być dobrze przygotowani. - Prowadzimy internetowy nabór osób zainteresowanych kandydowaniem na radnych - przybliża Jerzy Jachnik zaznaczając, że listy budowane będą oddolnie, a o kolejności miejsc na listach zdecydują sami kandydaci. - Zgłoszeń jest dużo. Wystarczyłoby już do stworzenia list. Wciąż jesteśmy jednak otwarci na nowe osoby - dodaje nasz rozmówca.

Jednocześnie poseł Kukiz’15 nie przesądza, czy w wyborach do bielskiej Rady Miejskiej stowarzyszenie wystawi samodzielne listy, czy wspólnie z innymi ugrupowaniami.

 - Nie zamykamy się na współpracę - deklaruje Jerzy Jachnik. - To samo dotyczy kandydata na prezydenta. Prowadzimy rozmowy ze wszystkimi ugrupowaniami. Nie chcę na razie spekulować. Wiele zależy od ordynacji wyborczej, np. od tego, czy będzie jedna, czy dwie tury wyborów. Dopóki nie będzie rozstrzygnięcia w tych kwestiach, nie podejmiemy żadnych decyzji - ucina bielski poseł Kukiz’15.

Maciej Chrobak


Konferencja prasowa posła Jerzego Jachnika (Kukiz’15) i Stowarzyszenia Libertariańskiego - oddział Podbeskidzie odbędzie się dzisiaj o godz. 13.00 w Beskidzkiej Radzie Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Bielsku-Białej przy ul. 3 Maja 10.

Na zdjęciu od lewej: Jerzy Jachnik i Paweł Kukiz