Bez opóźnień przebiegają prace remontowe na ul. Sobieskiego w Bielsku-Białej. Obecnie drogowcy układają kostkę granitową na odcinku od ul. Św. Trójcy w kierunku Wyspiańskiego. Na pozostałym fragmencie drogi położona zostanie nawierzchnia bitumiczna.

Jak poinformowano portal w Miejskim Zarządzie Dróg w Bielsku-Białej, obecnie trwa układanie drogi oraz chodników z kostki i płyt granitowych na odcinku od ul. Św. Trójcy w kierunku Wyspiańskiego. W dalszym ciągu ulicy chodniki wykonane zostaną z kostki betonowej, a nawierzchnia jezdni z warstwy bitumicznej.

Według planów wykonawcy, warstwa ścieralna położona zostanie w dniach 24-28 listopada. Remontowany odcinek zostanie oddany do użytku do końca listopada. Zgodnie z podpisanym kontraktem, łączny koszt inwestycji nieznacznie przekroczy 6 mln zł.

bak