Już wkrótce dziesięć bielskich szkół podstawowych wzbogaci się o nowoczesny sprzęt informacyjno-telekomunikacyjny: tablice interaktywne, projektory, głośniki oraz interaktywne monitory dotykowe. Zakup tych urządzeń dofinansuje budżet państwa.

Doposażenie szkół stało się możliwe dzięki środkom z rządowego programu „Aktywna tablica”. Jego celem jest rozwój szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Program będzie realizowany w latach 2017-2019.

- Ubiegaliśmy się o wsparcie dla czternastu szkół - przybliża Przemysław Kamiński, wiceprezydent Bielska-Białej. - Ostatecznie dofinansowanie przyznano dziesięciu szkołom. Każda otrzyma łącznie 17,5 tys. zł na zakup pomocy dydaktycznych, z czego 14 tys. zł (80 proc.) pochodzić będzie z dofinansowania, a 3,5 tys. zł (20 proc.) ze środków budżetu miasta w ramach wkładu własnego - tłumaczy przedstawiciel Ratusza.

Wśród dziesięciu szkół, do których mają trafić interaktywne tablice znalazły się: SP nr 1, 3, 4, 6 (integracyjna), 9, 25, 28, 29 oraz szkoły specjalne nr 17 i 39. Podstawowym wymaganiem dla szkół przystępujących do programu jest posiadanie dostępu do internetu na poziomie co najmniej 30 Mb/s.

MCI

Na zdjęciu: środki na doposażenie szkół pochodzą z rządowego programu „Aktywna tablica”.