Z pozoru może wydawać się, że jeżeli podmiot według swoich obliczeń nie ma obowiązku zapłaty podatku, to nie musi składać odpowiednich formularzy czy zeznań do urzędu skarbowego. Ten tok myślenia może okazać się jednak nieprawidłowy, ponieważ czym innym jest obowiązek zapłaty podatku, a czym innym obowiązek raportowy wobec organów podatkowych. Jednym z takich obowiązkowych formularzy jest CIT-8.

CIT-8 zasady ogólne

CIT-8 w 2018 roku złożą ponownie podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych określeni w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Formularz CIT-8 jest zeznaniem o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty przed podatnika podatku dochodowego od osób prawnych za dany rok podatkowy. Jak wskazuje nazwa dokumentu, podmiot ma obowiązek wypełnienia druków nawet w przypadku ponoszenia wyłącznie straty.

Zerowa deklaracja CIT-8 2018

Jeżeli podatnik nie będzie miał obowiązku zapłaty podatku, nadal musi składać deklarację. Jest to tzw. deklaracja zerowa. Do takiej sytuacji może dojść w kilku przypadkach, np.:

  • Zwolnienia podatkowe CIT

Podmioty gospodarcze mogą korzystać z określonych ulg i zwolnień podatkowych. W praktyce może okazać się, że po ich zastosowaniu obniżenie zobowiązania podatkowego doprowadzi do jego likwidacji. Przy składaniu formularza CIT-8 warto pamiętać o konieczności wypełnienia wskazanych przepisami załączników oraz o odpowiednim zabezpieczeniu i zarchiwizowaniu dokumentów będących podstawą do korzystania ze zwolnień.

  • Brak przychodów i kosztów

Na początku  działalności lub w innych okresach zdarza się, że podmiot gospodarczy nie generuje żadnych przychodów ani kosztów. Jednak będąc podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych nadal podlega odpowiedniej kontroli przez organy fiskusa i ma obowiązek złożyć formularz CIT-8, wpisując prawdziwe kwoty w odpowiednie rubryki (tutaj zero).

  • Same koszty

Również w przypadku, gdy w ramach prowadzonej działalności podmiot gospodarczy będący podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych ponosi same koszty (np. organizując lub przeorganizowując swoją działalność), jest  zobligowany do złożenia zeznania CIT-8 do odpowiedniego organu skarbowego.

Złóż odpowiednie zeznanie

Jeśli rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, to 31 marca 2018 roku upływa termin  złożenia prawidłowo wypełnionej deklaracji CIT-8 do właściwego organu podatkowego. Zwolnione ze składania druków będą z zasady podmioty wymienione enumeratywnie w ustawie lub takie, których po prostu ustawa o CIT nie dotyczy.

W każdym więc przypadku warto przeanalizować swoje prawa i obowiązki podatkowe, aby uniknąć ewentualnych konsekwencji wynikających z zaniechania. Są to różne możliwe kary, nawet te określone w kodeksie karnym skarbowym. Warto pamiętać, że przepisy przewidują m.in. możliwość ukarania przedsiębiorców w formie grzywny nakładanej na osoby związane z obliczaniem i odprowadzaniem podatku, a nawet dla osób decyzyjnych czy zarządzających przedsiębiorstwem. Potencjalne zagrożenie dotyczy więc nie tylko podmiotów gospodarczych, ale i poszczególnych osób odpowiedzialnych za ewentualne zaniechania.

Artykuł sponsorowany