Kandydaci składający podanie to osoby zarówno ze średnim, jak i wyższym wykształceniem, z różnym doświadczeniem zawodowym i w różnym wieku. Zgłaszają się zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Nie zmienia się to od lat. Natomiast w ostatnim czasie obserwuje się nieznaczny spadek zainteresowania tym zawodem - przyznają nasi rozmówcy. W samej tylko KMP w Bielsku-Białej do obsadzenia są 22 wakaty.

Kto z nas w dzieciństwie nie pragnął zostać stróżem prawa? Kto nie chciał nosić policyjnej odznaki? Służba w Policji to oczywiście duże wyzwania, ale też rodzaj satysfakcji, który niedostępny jest osobom wykonującym cywilne zawody. By wstąpić w jej szeregi, trzeba złożyć podanie i przejść pozytywnie proces rekrutacji. O to, jak ten proces wygląda, zapytaliśmy w Komendzie Miejskiej Policji w Bielsku-Białej.

Nieposzlakowana opinia

Przede wszystkim chętny do służby w Policji musi być obywatelem polskim, posiadać nieposzlakowaną opinię, korzystać z pełni praw publicznych, posiadać co najmniej średnie wykształcenie oraz zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych. Nie może to być osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa lub przestępstwo skarbowe.

- Rekrutacje odbywają się 4-5 razy w roku - informuje podinsp. Elwira Jurasz, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej. - Natomiast dokumenty przyjmowane są codziennie przez cały rok - zaznacza funkcjonariuszka.

Kandydaci na policjantów składają podania o przyjęcie do służby wraz z całą dokumentacją w komendach powiatowych i miejskich. Następnie kompletność dokumentów i prawidłowość ich wypełnienia są badane przez pracowników kadrowych, po czym dokumentacja jest przesyłana do wydziału doboru i szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Trzy testy i rozmowa

- Dalsza procedura  jest prowadzona wyłącznie w KWP w Katowicach - przybliża podinsp. Elwira Jurasz.

W pierwszym etapie rekrutacji kandydaci zdają test sprawności fizycznej oraz piszą test wiedzy ogólnej. Po nim są poddawani testowi psychologicznemu. Ostatnim etapem jest rozmowa kwalifikacyjna.

- Po pozytywnym przejściu rekrutacji kandydaci są przydzielani do komend miejskich i powiatowych, skąd kierowani są na kurs podstawowy - wyjaśnia podinsp. Elwira Jurasz. - O liczbie przyjęć do danej komendy na terenie województwa śląskiego decyduje komendant wojewódzki w Katowicach - mówi nasza rozmówczyni.

Po ukończeniu szkolenia podstawowego policjanci rozpoczynają służbę na podstawowych stanowiskach w pionie prewencji, w ogniwach i zespołach patrolowych komisariatów leżących na terenie garnizonu bielskiego.

Odchodzą głównie na emeryturę

Jak informuje KMP w Bielsku-Białej, w 2017 dokumenty złożyło tu 135 kandydatów (w 2016 było ich 146). - Kandydaci składający podania to osoby zarówno ze średnim, jak i wyższym wykształceniem, z różnym doświadczeniem zawodowym i w różnym wieku - mówi podinsp. Elwira Jurasz. - Zgłaszają się zarówno kobiety, jak i mężczyźni - dodaje funkcjonariuszka.

W tym roku z garnizonu bielskiego odeszło ze służby 37 osób, głównie na emeryturę. Czterech policjantów zrezygnowało na własną prośbę bez uzyskania uprawnień emerytalnych. Obecnie w KMP w Bielsku-Białej do obsadzenia są 22 wakaty - przede wszystkim w ogniwach i zespołach patrolowych komisariatów, a także w pionie kryminalnym.

Maciej Chrobak