MZD w Bielsku-Białej zrealizował ostatnio kilka ważnych zadań drogowych. Należy do nich m.in. przebudowa ulic Sobieskiego, Stojałowskiego, Lelewela, Osterwy i Cmentarnej oraz budowa kładki na rzece Białej. W miniony piątek w magistracie odbył się oficjalny przegląd tych inwestycji.

Największą inwestycją ostatnich miesięcy w Bielsku-Białej była rozbudowa ul. Stojałowskiego wraz z przebudową mostu na potoku Niwka oraz mostu na rzece Biała. Zadanie obejmowało m.in. modernizację ulicy na odcinku od budynku nr 27 („Dom Maklerski") do mostu na Białej. Na odcinku od mostu do ul. Cechowej wykonano remont nawierzchni.

W ramach przebudowy ul. Sobieskiego na odcinku do ul. Św. Trójcy do placu Zwycięstwa powstała jezdnia o szerokości 6 m oraz chodnik z kostki betonowej. Wykonano zjazdy oraz ułożono płyty integracyjne w rejonie przejść dla pieszych na długości obniżonego krawężnika oraz krawężniki kamienne na całej długości przebudowywanej ulicy.

Przebudowa ul. Cmentarnej obejmowała m.in. wykonanie jezdni o szerokości 5,25 m (w tym ściek o szerokości 0,4 m). Wjazd na teren cmentarza został wykonany z kostki granitowej w celu podkreślenia zabytkowego charakteru tego obiektu. Natomiast jezdnia ul. Lelewela otrzymała nawierzchnię z betonu asfaltowego, a pasy postoju wykonano z kostki betonowej. Na przebudowanym odcinku ulicy o długości ok. 450 m wprowadzono ruch jednokierunkowy.

Starą kładkę dla pieszych na rzece Białej w rejonie ul. Grażyńskiego zastąpiono nowym mostkiem jednoprzęsłowym o konstrukcji nośnej w postaci dwóch stalowych dźwigarów łukowych. Na kładce zamontowano oświetlenie podstawowe oraz dekoracyjne, dzięki czemu przeprawa zyskała nie tylko na funkcjonalności, ale także na estetyce.

bb

Na zdjęciu tytułowym: kładka dla pieszych przez rzekę Biała. Fot. Urząd Miejski w Bielsku-Białej.