Projekt uchwały zwiększającej opłaty za odbiór odpadów od mieszkańców Bielska-Białej pojawił się na stronach Urzędu Miejskiego. Zgodnie z naszymi wcześniejszymi informacjami, za śmieci zapłacimy ponad 25 proc. więcej. Projekt trafi teraz na sesję Rady Miejskiej.

Zgodnie z projektem, od 1 lutego 2018 roku miesięczne stawki opłat za odbiór odpadów segregowanych wyniosą 14 zł od osoby, a w przypadku nieselektywnego gromadzenia 30 zł od osoby. Czteroosobowa rodzina za odbiór odpadów segregowanych zapłaci rocznie o ok. 140 zł więcej. Potwierdzają się tym samym informacje przedstawione przez nasz portal dwa tygodnie temu - TUTAJ.

Autorzy projektu powołują się na  konieczność wprowadzenia w 2018 nowych zasad segregacji śmieci zgodnych z rozporządzeniem Ministra Środowiska, a także na wyższe koszty zagospodarowania odpadów komunalnych ponoszone przez Zakład Gospodarki Odpadami w Bielsku-Białej.  

- Przeprowadzona analiza wykazała, że dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi według aktualnie obowiązującej stawki nie pokryją planowanych wydatków na gospodarkę odpadami w 2018 roku. W związku z powyższym, w celu zapewnienia samofinansowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi, niezbędnym jest podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalającej nowe stawki opłaty - czytamy.

bak