Mamy dobre wiadomości dla mieszkańców Hałcnowa. Miejski Zarząd Dróg ogłosił wreszcie przetarg na wykonanie tzw. Nowohałcnowskiej. Nowy ciąg połączy węzeł Rosta na drodze ekspresowej S52 z ulicą Hałcnowską. Kierowcy pojadą nową ulicą w marcu 2021.

Projektowana ul. Nowohałcnowska rozpoczynać się będzie na istniejącym rondzie na węźle Rosta. W ramach inwestycji powstanie 517-metrowa droga o szerokości siedmiu metrów, jednostronny chodnik oraz zatoki autobusowe. Nowa droga przebiegać będzie głównie przez tereny rolnicze i nieużytki, wzdłuż potoku Kromparek. Na końcu powstanie rondo, które połączy nową drogę z ul. Hałcnowską

Do nowej ulicy dowiązana będzie w części zmodernizowana ul. Braterska. W ramach inwestycji zostanie przebudowany ok. 300-metrowy fragment ul. Hałcnowskiej oraz ponad kilometrowy odcinek ul. Bocznej. Całkowity koszt inwestycji szacowany jest na ok. 24 mln zł. Początek prac planowany jest na marzec przyszłego roku, a koniec wiosną 2021.

bak