Co najmniej cztery pełnowymiarowe boiska, w tym jedno ze sztuczną nawierzchnią powstaną na działce przy skrzyżowaniu ul. Chłopickiego i Krausa w Bielsku-Białej. Kompleks dysponować ma również m.in. krytą trybuną dla kibiców na 500 miejsc.

W listopadzie br. Urząd Miejski w Bielsku-Białej zlecił opracowanie „Programu funkcjonalno-użytkowego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na utworzeniu kompleksu treningowo-szkoleniowego obejmującego bazę boisk sportowych wraz z infrastrukturą i zapleczem technicznym”. W ostatnich dniach dokumentacja została dostarczona do urzędu. Inwestycja zajmie blisko 7 ha działkę stanowiącą własność gminy w rejonie ulic Gen. Chłopickiego oraz Krausa.

Według wstępnej analizy potrzeb, kompleks będzie obejmował co najmniej cztery pełnowymiarowe oświetlone boiska treningowe do gry w piłkę nożną (wymiary 105x68 ze strefą ochronną), w tym jedno ze sztuczną nawierzchnię przykrytą balonem. Nawierzchnia trzech pozostałych jest do ustalenia. Wybudowane zostanie również ogólnodostępne oświetlone boisko typu „Orlik”.

Całość uzupełnią trzy budynki, w których będą szatnie wraz z sanitariatami, pokoje dla sędziów i trenerów oraz trybuna kryta na 500 miejsc siedzących. Koncepcja zakłada również wykonanie parkingów ogólnodostępnych i podziemnego, dróg wewnętrznych i nasadzeń zieleni.

W dokumentacji nie określono kosztu budowy kompleksu treningowego.

bak