Okres noworoczny to czas, w którym wielu bielszczan dokonuje zakupu sztucznych ogni i fajerwerków. Straż Miejska przypomina o przepisach w sprawie ograniczeń w używaniu i handlu materiałami pirotechnicznymi na terenie Bielska-Białej.

Bielska policja i Straż Miejska radzą, jak bezpiecznie obchodzić się z fajerwerkami:
1. Kupuj materiały pirotechniczne u zaufanych i koncesjonowanych sprzedawców.
2. Na opakowaniu materiału pirotechnicznego powinna znajdować się instrukcja obsługi w języku polskim.
3. Sprawdzić, czy produkt nie jest uszkodzony i nie posiada żadnych wad typu pęknięcia czy rozdarcia.
4. Z wyrobu nie może wysypywać się materiał pirotechniczny.
5. Fajerwerki mogą być używane przez osoby pełnoletnie z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa dla zdrowia, życia oraz mienia osób trzecich.

 

Sprzedaż wyrobów pirotechnicznych osobom niepełnoletnim zagrożona jest grzywną, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch. Przepisy nakładają obowiązek oznaczenia wyrobu pirotechnicznego poprzez określenie: nazwy i klasy wyrobu, numeru obowiązującej normy, nazwy i adresu producenta lub importera. Sprzedaż wyrobów bez oznakowania lub oznaczonych nieprawidłowo stanowi wykroczenie zagrożone karą ograniczenia wolności albo grzywny do 1500 zł.

Straż Miejska przypomina, że w Bielsku-Białej obowiązuje uchwała Rady Miejskiej w sprawie ograniczeń w używaniu i handlu materiałami pirotechnicznymi na terenie miasta. Z przepisów wynika zakaz używania materiałów pirotechnicznych przez cały rok z wyjątkiem następujących dni:
1. Wigilia Bożego Narodzenia,
2. Święta Bożego Narodzenia,
3. 31 grudnia i 1 stycznia,
4. Święta Wielkanocne,
5. Święto Niepodległości,
6. Dni Bielska-Białej,
7. innych niż wymienione na podstawie zgody Prezydenta Bielska-Białej.

bb