Ordynariusz diecezji bielsko-żywieckiej bp Roman Pindel przewodniczył wczoraj Eucharystii z udziałem polityków, wśród których była wicepremier Beata Szydło. Po liturgii w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa wszyscy uczestniczyli w spotkaniu opłatkowym w gmachu kurii diecezjalnej.

W homilii bp Roman Pindel zwrócił uwagę na znaczenie sumienia w konkretnych wyborach, które mają przełożenie na kształt życia społecznego i politycznego. - Sprawa sumienia jest poważna: kogo wybrać, jaką partię, czy wybierać takiego, który ma wspaniały program, ale prowadzi się niemoralnie, tłumacząc się, że przynajmniej program ma dobry? Czy wybierać człowieka, który jest uczciwy i zaangażowany, tylko nie należy do ulubionej partii? - zastanawiał się kaznodzieja.

Biskup wyraził przekonanie, że uczestnicy poniedziałkowej liturgii to ludzie, którzy chcą żyć uczciwie i „szukają wspólników do tego, by razem postępować według sumienia i według tego, co rozeznajemy jako właściwe, co jest wolą Bożą”. - Nieraz sumienie domaga się męstwa, a nawet heroizmu, zwłaszcza gdy ustawy uchwalane przez partię są sprzeczne z sumieniem. Są szkodliwe i krzywdzące, a obowiązuje dyscyplina partyjna - zauważył biskup.

W modlitwie i spotkaniu brali udział m.in. przedstawiciele rządu, posłowie i senatorowie z regionu, prezydenci, burmistrzowie, starostowie kilku powiatów Śląska i Małopolski, radni, wójtowie i sołtysi z terenu całej diecezji. Wicepremier Beata Szydło w imieniu grupy reprezentującej diecezjalne duszpasterstwo samorządowców i parlamentarzystów złożyła życzenia świąteczne i podziękowała biskupowi za ważne słowa o sumieniu, które są cenną wskazówką w powołaniu zaangażowanych w działalność publiczną.

Prezydent Bielska-Białej Jacek Krywult odczytał fragment Ewangelii o narodzeniu Jezusa w Betlejem.

bb

Foto: diecezja bielsko-żywiecka