Prezydent Bielska-Białej podpisał apel skierowany do Ministerstwa Energii, w którym ponad dwadzieścia samorządów zmagających się z problemem smogu domaga się wprowadzenia norm jakości węgla wraz z systemem kontroli i certyfikacji. Jacek Krywult jeszcze miesiąc temu mówił, że w kraju panuje moda na smog oraz bagatelizował skalę zanieczyszczeń powietrza w mieście.

Apel do ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego podpisało ponad dwudziestu samorządowców oraz organizacja Greenpeace Polska. Wśród sygnatariuszy listu są prezydenci i burmistrzowie Pszczyny, Żywca, Wadowic oraz Bielska-Białej. Samorządy domagają się wprowadzenia norm jakości węgla wraz z systemem kontroli i certyfikacji paliw.

Trzeba działań systemowych

- Piszemy w imieniu mieszkańców miast i regionów wymienionych przez Światową Organizację Zdrowia jako obszary o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu w całej UE. Poprawa jakości powietrza jest kwestią nie tylko dotyczącą jakości życia, ale także zdrowia i bezpieczeństwa. Świadomi wagi tego problemu, staramy się mu przeciwdziałać. Jednak bez zdecydowanych działań ze strony Ministerstwa Energii, nasza praca jest skazana na porażkę.

Sygnatariusze apelu podkreślają, że bez rozwiązań systemowych walka ze smogiem będzie bardzo trudna. - Dzisiaj nadal można legalnie sprzedawać odpady węglowe, a także węgiel zasiarczony, zawilgocony oraz węgiel o wysokiej zawartości popiołu. Przyjęcie odpowiednich norm jakości węgla - których parametry będą podyktowane troską o zdrowie obywateli - oraz systemu kontroli i certyfikacji tego paliwa, jest koniecznym warunkiem do poprawy jakości powietrza w naszym kraju - czytamy.

Moda na smog?

Czy podpis pod apelem oznacza zmianę w postrzeganiu problemu smogu? Jeszcze miesiąc temu podczas sesji Rady Miejskiej prezydent Jacek Krywult mówił: - Nie ma u nas katastrofalnego stanu powietrza. Sytuacja w Bielsku-Białej, jeśli chodzi o jakość powietrza, jest nie najgorsza, żeby nie powiedzieć, że dobra. 50-60 proc. zanieczyszczeń to jest tło. Nie wszystko zależy od nas. Prezydent Bielska-Białej wyraził opinię, że obecnie panuje moda na smog, a o zjawisku więcej się dyskutuje niż się z nim robi.

Według ostatnich badań wykonanych dla samorządu województwa śląskiego, tzw. niska emisja jest źródłem ponad 1/3 zanieczyszczeń powietrza w Bielsku-Białej (czytaj TUTAJ).

bak