Bielski Ratusz zorganizuje loterię promocyjną adresowaną do mieszkańców, którzy rozliczą podatki w Bielsku-Białej. Jak dowiedział się nasz portal, regulamin loterii jest w trakcie opracowania. Szczegóły zostaną podane po zatwierdzeniu przez izbę administracji skarbowej.

Urząd Miejski w Bielsku-Białej zawarł umowę z firmą, która zorganizuje i przeprowadzi loterię skierowaną do podatników, którzy w zeznaniu podatkowym PIT za 2017 rok wpiszą bielski adres zamieszkania oraz rozliczą się w jednym z bielskich urzędów skarbowych. By wziąć udział w loterii, nie trzeba posiadać adresu zameldowania na terenie miasta. Umowa ma zostać zrealizowana do końca sierpnia br. Jej wartość przekracza 75 tys. zł.

Jak dowiedział się portal, celem loterii jest promowanie podatników, którzy płacą podatki w Bielsku-Białej, a tym samym przyczyniają się do wzrostu przychodów do budżetu miasta i zwiększenia jego możliwości inwestycyjnych. Regulamin jest w trakcie opracowania i będzie upubliczniony dopiero po jego zatwierdzeniu i wydaniu pozwolenia na organizację loterii przez izbę administracji skarbowej. Wtedy też zostaną podane zasady uczestnictwa w loterii oraz pula nagród.

bak