Pierwszy na świecie aparat fotograficzny dla osób niewidomych został zaprezentowany w Bielsku-Białej. Zdjęcie wykonane za pomocą tego urządzenia przesyłane jest do stacji bazowej, która pozwala „zobaczyć” je za pomocą dotyku. Autorem urządzenia jest bielszczanin Piotr Cybulski.

Blindtouch - bo tak nazwany został prototyp urządzenia - to aparat dostosowany do osób niewidomych, który wykonane zdjęcie przetwarza na podstawie algorytmów, tak by móc uwypuklać kontury i kształty obrazu. Następnie plik przesyłany jest do stacji bazowej. W niej znajduje się matryca ruchomych "szpilek", które wysuwają się na odległość ok. 1-1,5 mm, by odwzorować zdjęcie wykonane aparatem.

- Niewidomy potrafi "zobaczyć" taki obraz, na takiej samej zasadzie, jak odczytuje tekst zapisany w języku Braille’a - wyjaśnia autor urządzenia Piotr Cybulski, który nad wynalazkiem pracował od trzech lat. Bielszczanin przyznaje, że Blindtouch jest obecnie w fazie prototypowej.

Finalny produkt ma zostać przygotowany po przeprowadzeniu kampanii crowdfundingowej. Dzięki niej bielski start-up chce zdobyć fundusze na przygotowanie produkcyjnej wersji urządzenia.

bak