Bielska „Piątka” odzyskuje należne jej miejsce w rankingach. W opublikowanym wczoraj zestawieniu miesięcznika „Perspektywy” znów została oceniona jako najlepsze liceum ogólnokształcące w województwie śląskim, a w skali kraju zajęła 19. lokatę.

W zestawieniu szkół ponadgimnazjalnych sporządzonym przez „Perspektywy”, wśród 500 liceów ogólnokształcących z całego kraj najwyżej z bielskich szkół notowana jest „piątka”. V LO zajęło w ogólnopolskim zestawieniu 19. miejsce. Po roku przerwy szkoła wróciła na pierwsze miejsce w województwie śląskim (w ub. roku drugie miejsce w województwie śląskim i 26. w skali kraju).  

Dalej są: LO Katolickiego Towarzystwa Kulturalnego (64. lokata), III LO im. Stefana Żeromskiego (108), I LO im. Mikołaja Kopernika (112), LO Towarzystwa Szkolnego im. Mikołaja Reja (260), Dwujęzyczne LO im. W. Kopalińskiego (269), LO Zgromadzenia Córek Bożej Miłości im. Fr. Lechner (305). Po raz pierwszy w czołowej "500" szkół pojawiło się VIII LO im. Hanny Chrzanowskiej (478).

Wśród techników w rankingu znalazły się trzy bielskie szkoły. Najwyżej, na 60. miejscu jest Technikum nr 11 w ZS im. Juliana Tuwima, dalej Technikum nr 4 w ZS Ekonomicznych (79), Technikum nr 3 z Oddz. Integr. w ZSEEiM (126) oraz Technikum nr 1 w Bielskiej Szkole Przemysłowej (186).

Zgodnie z postanowieniami kapituły rankingu, na jego kształt mają wpływ sukcesy szkół w olimpiadach przedmiotowych oraz wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych. Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł zewnętrznych wobec ocenianych szkół.

bak