W dni robocze najbardziej obciążonymi liniami komunikacji miejskiej w Bielsku-Białej są autobusy nr 4 i 10. Tylko tymi dwoma trasami podróżuje rocznie ponad 4,2 mln osób. Statystyczny pasażer korzystający z usług MZK pracuje lub uczy się, nie posiada samochodu oraz porusza się komunikacją miejską codziennie lub kilka razy w tygodniu.

Nasz portal dotarł do wyników badania tzw. napełnienia autobusów, który przeprowadził Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej. Okazuje się, że najwięcej pasażerów w dzień roboczy przewożą linie nr 4 (7308 pasażerów), 10 (7131) oraz 50 (5817). Po ponad 4 tys. osób w ciągu dnia podróżuje także 1, 3, 6, 2 i 7, a poziom 3 tys. pasażerów przekraczają linie 28 i 8. W soboty najbardziej oblegane są kursy 1, 4 i 10, w niedziele - 10, 1 i 6. Analiza popytu na transport miejski była elementem opracowanego przez Politechnikę Śląską „Modelu ruchu dla miasta Bielska-Białej” przeprowadzonego w 2014. Nowszych badań nie ma.

Najbardziej oblegane

Wszystkie wyżej wymienione linie bielskiego MZK przewożą w skali roku po ponad 1 mln pasażerów. Na ich tle zdecydowanie wyróżniają się autobusy z numerami 4 i 10, które  przekroczyły barierę 2 mln pasażerów rocznie. Łącznie MZK w ciągu całego roku przewozi ok. 25 mln osób.

Najmniej popularne są linie nr 12, 14, 19, 29 oraz 36 (większość z nich kursuje tylko w dni robocze). Każda przez cały rok przewiozła nie więcej niż 100 tys. pasażerów. Statystycznie tylko ok. 118 pasażerów dziennie przewozi w dni robocze linia nocna nr 1. Jeszcze gorzej na tym tle wygląda druga tego typu linia w mieście, które dziennie przewozi ok. 30 pasażerów.

- Bieżąca analiza napełnień na realizowanych kursach pozwala zoptymalizować kształt i zasięg sieci komunikacyjnej oraz rozkłady jazdy, jak też dobierać pojemność pojazdów do rzeczywistych napełnień. Poszczególne linie komunikacyjne są zróżnicowane zarówno pod względem ich przebiegu, długości, liczby przystanków komunikacyjnych, jak i częstotliwości wykonywania na nich kursów - piszą autorzy analizy.

Kto jeździ autobusem?

Wiosną 2016 roku MZK przeprowadziło ankietę na grupie ok. 950 osób, z której wynika, że wśród pasażerów dominowali mężczyźni (52,21 proc.) w wieku 19-26 lat (40,75 proc.) i 27-39 lat (27,81 proc.) oraz do 18 lat (17,93 proc.). Najwięcej osób swój status zawodowy określiło jako pracujący (52,44 proc.) lub uczący się i studiujący (43,02 proc.). Zdecydowanie najwięcej ankietowanych miało wykształcenie średnie lub wyższe (80,59 proc.).

Większość osób biorących udział w badaniu nie posiada samochodu (48,92 proc.) albo posiada, ale nie jest jego głównym użytkownikiem (27,36 proc.). Z usług MZK korzysta codziennie lub kilka razy w tygodniu odpowiednio 48,13 proc. i 31,78 proc. ankietowanych, którzy po mieście najczęściej poruszają się tylko autobusem (49,72 proc.) lub zarówno autobusem, jak i samochodem (34,28 proc.).

bak