Jeżeli szukasz informacji na temat ubiegania się od dotację unijną w ramach działania 3.3 RPO WSL - technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej, to koniecznie zapoznaj się z tym artykułem. Dowiesz się, kto może uzyskać dotacje, jakie są wymagania i na co dotacja może być przeznaczona.

Wiele firm w ogóle nie działałoby na naszym rynku, gdyby nie dotacje. Środki finansowe z nich pozyskane można z powodzeniem przeznaczyć na start lub rozwój przedsiębiorstwa. Często są one niezbędnym zastrzykiem gotówki, który pozwala zaistnieć na rynku.

Technologie w działalności gospodarczej - dotacje z UE

Każdy kto prowadzi przedsiębiorstwo dające pracę nie więcej niż 250 pracownikom, mające obrót roczny nieprzekraczający 50 mln EUR, może ubiegać się o taką dotację. Uzyskane z niej pieniądze można przeznaczyć na zoptymalizowanie dotychczasowych procesów biznesowych lub wdrożenie nowych rozwiązań, które wpłyną na ogólny rozwój firmy. Dofinansowanie najczęściej wykorzystywane jest na zakup różnych narzędzi informatycznych. Pieniądze mogą być spożytkowane także na pokrycie kosztów doradczych, związanych z promocją czy szkoleniami.

Największą szansę na uzyskanie dotacji mamy wtedy, jeśli nasze pomysły są innowacyjne, patrząc na obecny stan wiedzy i techniki. Duże znaczenie ma również to, w jaki sposób napiszemy swój wniosek. Warto pamiętać, że dofinansowanie może wynieść nawet 500 tys. zł, dlatego cieszy się ono tak dużą popularnością. Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 50 proc., a wnioski składa się w Śląskim Centrum Przedsiębiorczości mieszczącym się przy ul. Katowickiej 47.

Kto może pomóc w uzyskaniu dotacji?

Na szczęście, nie musimy sami starać się o uzyskanie dotacji i załatwiać wielu formalności. Możemy skorzystać z pomocy firm specjalizujących się w pisaniu i składaniu wniosków o dotacje. Jedną z najbardziej polecanych jest mgpremium.pl.

Artykuł sponsorowany