Do jakich czynności używana jest lekka płyta dynamiczna? W jaki sposób urządzenie to może ułatwić pracę na budowie? Które funkcje tego narzędzia sprawiają, że pomiar dokonywany jest w tak krótkim czasie? Odpowiedzi na te pytania zawarte zostały w poniższym artykule.

Wszystkie prace budowlane przebiegają o wiele sprawniej, kiedy do ich wykonywania używa się specjalistycznego sprzętu. Jest tak również w przypadku badania jakości zagęszczenia gruntu na placu budowy. Dokładne i łatwe w obsłudze urządzenie, jakim jest lekka płyta dynamiczna, pozwala na dokonanie pomiarów podczas robót ziemnych przy kształtowaniu krajobrazu, a także m.in. w budownictwie drogowym, wodno-kanalizacyjnym i kolejowym.

Jak działa lekka płyta dynamiczna?

Płytę umieszcza się na wybranym podłożu, a następnie łączy się ją z komputerem pomiarowym. Ogromnym plusem lekkich płyt dynamicznych TERRATEST jest to, że przekaz danych, wyników pomiaru dokonywany jest bez użycia kabli, a konkretnie poprzez bluetooth. Jest to znaczne ułatwienie, szczególnie cenne na każdym placu budowy.

Urządzenie stawia się na płycie obciążającej, a w dalszej kolejności mają miejsce uderzenia wstępne oraz uderzenia pomiarowe. Wynik każdego uderzenia zanotowany jest na wyświetlaczu komputera, a konkretnie poziom osiadania w milimetrach, a także krzywe osiadania. W efekcie powstaje dynamiczny model odkształcenia, otrzymuje się wartość Evd w meganiutonach na metr kwadratowy oraz poznaje się relację odległość/prędkość (wartość s/v).

Kolejnym dużym ułatwieniem dla pracowników wykonujących pomiar jest to, że lekka płyta dynamiczna TERRATEST pozwala nie tylko na przesłanie wyniku do komputera, ale też wydrukowanie go tam, gdzie odbywał się pomiar. Oprócz informacji takich, jak godzina i data pomiaru określane są również współrzędne GPS. Ponadto oprogramowanie TERRATEST 2,0 daje możliwość stworzenia w pełni profesjonalnej prezentacji dokumentacji zagęszczenia.

Łatwość obsługi płyty dynamicznej - nowe rozwiązania!

Jak podkreślają specjaliści, w ciągu zaledwie dwóch minut można przeprowadzić badanie zagęszczenia podłoża. Jest to możliwe nawet dla tych, którzy nie mają dużego doświadczenia w obsłudze tego urządzenia. Nawigacja głosowa lekkiej płyty dynamicznej zdecydowanie ułatwia pracę na budowie. A aplikacja na Androida, dzięki której możliwa jest obsługa za pomocą smartfona i tableta to także nowość na skalę światową.

Artykuł sponsorowany