W ub. roku na konta bielszczan z tytułu programu „Rodzina 500+” wpłynęło ponad 86 mln zł. Jak informuje MOPS, w bieżącym okresie świadczeniowym liczba rodzin ubiegających się o świadczenie wychowawcze spadła o ponad 1,5 tys. Dlaczego tak się dzieje?

Obecnie w Bielsku-Białej programem „Rodzina 500+” objętych jest 9 613 rodzin. - W bieżącym okresie świadczeniowym trwających od 1 października 2017 do 30 września 2018 zaobserwowano spadek liczby rodzin ubiegających się o świadczenie wychowawcze w odniesieniu do poprzedniego okresu świadczeniowego od 1 kwietnia 2016 do 30 września 2017. Wówczas ze świadczenia wychowawczego skorzystało 11 365 rodzin - poinformowano portal w bielskim Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

W ub. roku łączna kwota wypłat na świadczenia wychowawcze z tytułu „Rodzina 500+” wyniosła w Bielsku-Białej ponad 86,6 mln zł. W związku z mniejszą liczbą rodzin korzystających ze świadczenia niższa o kilkaset tysięcy złotych jest prognozowana kwota wypłat w roku bieżącym.

Dlaczego mniej bielszczan korzysta ze świadczenia? - Od 1 października ub. roku w przypadku ubiegania się o świadczenie przez osobę samotnie wychowującą dziecko konieczne jest ustalenie alimentów od drugiego z rodziców - wyjaśnia MOPS. Ponadto przy obliczaniu dochodu przy ubieganiu się o świadczenie na pierwsze dziecko brany pod uwagę jest dochód z roku 2016, a nie z 2014.

bak