W związku z intensywnymi opadami śniegu policjanci bielskiej drogówki odnotowali wczoraj aż 23 kolizje drogowe oraz ponad 20 interwencji związanych z utrudnieniami w ruchu drogowym. Interwencje te polegały na kierowaniu ruchem oraz pilotowaniu piaskarek w miejsca utrudnień na drodze.

Wczoraj na bielskich drogach policja przeprowadziła działania pod hasłem „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. Policjanci zwracali szczególną uwagę na zachowania kierowców w stosunku do pieszych, ale też bacznie przyglądali się, czy piesi nie łamali przepisów ruchu drogowego.

W trakcie akcji drogówka odnotowała 42 wykroczenia popełnione przez pieszych oraz ponad 80 popełnionych przez kierujących pojazdami. Najwięcej wykroczeń popełnili piesi, którzy przekraczali jezdnię w miejscu niedozwolonym (29) oraz nie zastosowali się do sygnalizacji świetlnej (9). Natomiast wśród kierujących wykroczenia polegały głównie na nieprawidłowym pokonywaniu przejść dla pieszych (42) oraz nieustępowaniu pierwszeństwa pieszym na oznakowanym przejściu (17).

W prowadzonych działaniach policjantów drogówki wspomagały inne służby, takie jak Straż Miejska i Żandarmeria Wojskowa.

bb