W 2018 roku do żłobków i przedszkoli w Bielsku-Białej trafi ponad 1,2 mln zł w ramach rządowego programu „Maluch Plus”. Dzięki dotacji dofinansowanych zostanie ok. 500 miejsc opieki nad dziećmi do lat trzech. W skali kraju do rozdysponowania jest prawie pół miliarda złotych.

Wyniki najnowszej edycji programu „Maluch Plus” podało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Tegoroczna edycja składała się z czterech modułów. Wzięło w niej udział kilkadziesiąt żłobków i klubów dziecięcych w Bielsku-Białej. Kwota dofinansowania do jednego dziecka wynosi - w zależności od modułu - od 100 do 150 zł (dla dziecka niepełnosprawnego jest to 500 zł).

Łącznie w naszym mieście na zapewnienie opieki oraz stworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat trzech przeznaczono z budżetu państwa ok. 1,2 mln zł. W ten sposób dofinansowanych zostanie ok. 500 miejsc. Wśród placówek z dofinansowaniem jest m.in. Żłobek Miejski w Bielsku-Białej.

„Maluch Plus” to rządowy program wspierający rozwój instytucji opieki nad dziećmi - żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs, w ramach którego można otrzymać dofinansowanie nawet do 80 proc. kosztów projektu. Do rozdysponowania jest łącznie prawie pół miliarda złotych.

bak