Bielscy strzelcy czekają na rekrutów. Dwa spotkania z kandydatami w ramach akcji „Wyjdż z domu! Zostań strzelcem!” odbędą się jeszcze w marcu. Organizacja przejęła po poprzednikach tradycyjne wzorce wychowania patriotycznego i dbałość o tężyznę fizyczną.

Jednostka Strzelecka im. mjr. Włodzimierza Mężyńskiego działa w ramach Związku Strzeleckiego „Strzelec”, który jest organizacją społeczno-wychowawczą nawiązująca do przedwojennych tradycji. Spotkania rekrutacyjne odbędą się 7 i 14 marca 2018 w godzinach 16:00-18:00 w biurze jednostki przy ul. 11 Listopada 58 (I piętro).

Aby przystąpić do strzelców, konieczna jest:
- niekaralność,
- obywatelstwo polskie,
- wiek minimum 15 lat,
- dobry stan zdrowia.

W okresie międzywojennym Związek Strzelecki był największą organizacją w Polsce. Wniósł niemożliwy do ocenienia wkład w wychowanie patriotyczne młodzieży, w rozwój sportu oraz kultury. Najważniejsze jednak było przygotowanie młodych Polaków do walki zbrojnej o niepodległość Polski. W dniu wybuchu II wojny światowej dysponował półmilionową rzeszą przeszkolonych strzelców.

Trudny teren górski stwarza dobre warunki do szybkiego podniesienia kondycji i sprawności fizycznej. Ale najważniejsze jest wyrobienie odporności psychicznej, która w warunkach górskich narażona jest dodatkowo na duże wahania ciśnienia oraz temperatur. Próbą generalną dla każdego strzelca jest tzw. marsz na Jedlinkę, w czasie którego zdobywa szczyty Beskidu Małego, Beskidu Śląskiego i Beskidu Żywieckiego. Po pozytywnym zaliczeniu marszu strzelec otrzymuje prawo noszenia historycznej korpusówki 21. Dywizji Piechoty Górskiej.

W pierwszym okresie kandydaci do służby strzeleckiej uczą się musztry, terenoznawstwa, pierwszej pomocy, podstaw taktyki i sztuki przetrwania. Po pozytywnym przejściu szkolenia unitarnego i złożeniu przyrzeczenia strzeleckiego są wdrażani w szczegółowe aspekty taktyki zielonej i czarnej, łączności, działań saperskich, wspinaczki oraz strzelectwa z broni sportowej i bojowej.

Poza szkoleniami, jednostka organizuje imprezy sportowe i kulturalne, np. Rajd Górski szlakiem żołnierzy NSZ kpt. Henryka Flame „Bartka” czy Bieg Niepodległości ulicami Bielska-Białej.

bb