Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej zakończył testy trzech solarnych biletomatów. Sprawdzian wypadł na tyle dobrze, że przewoźnik postanowił zakupić urządzenia zasilane energią słoneczną. Inwestycję sfinansuje gmina, która przekaże zakładowi dotację w wysokości 125 tys. zł.

Trzy solarne biletomaty były testowane od 1 czerwca ub. roku. MZK ustawił urządzenia na przestankach: Dmowskiego Urząd Miejski (kierunek Mikuszowice), Armii Krajowej Szpital (kierunek centrum miasta) oraz Partyzantów Apena (kierunek centrum). Testy wypadły zadowalająco, dlatego zakład zdecydował o zakupie i umieszczeniu urządzeń w podanych lokalizacjach na stałe.

Zakup urządzeń zasilanych energią słoneczną sfinansuje bielska gmina. Podczas lutowej sesji Rady Miejskiej radni zdecydowali o przekazaniu dotacji na rzecz MZK, z której zakupione zostaną m.in. urządzenia sprzedające bilety. Trzy solarne biletomaty kosztować będą ok. 125 tys. zł.

bak