Jeszcze w tym roku zostanie przebudowane skrzyżowania ul. Stojałowskiego, Wyzwolenia i Broniewskiego wraz z przebudową placu Opatrzności Bożej. Projekt zakłada przeniesienie zabytkowej figury św. Jana Nepomucena w inne miejsce.

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej poszukuje wykonawcy przebudowy skrzyżowania ul. Stojałowskiego, Wyzwolenia i Broniewskiego wraz z przebudową placu Opatrzności Bożej. Inwestycja polega na przebudowie obecnego skrzyżowania w rondo wraz z remontem wlotów w ul. Wyzwolenia, Szkolną, Głęboką, Broniewskiego, Opatrzności Bożej.

Przebudowana zostanie ul. Stojałowskiego na odcinku od budynku nr 43 do Żywieckiej wraz z placem Opatrzności Bożej i mostem na potoku Niwka, którego koryto biegnie pod Stojałowskiego i zieleńcem. Projekt zakłada zabezpieczenie i przeniesienie w nowe miejsce obiektu o wartości zabytkowej - figury św. Jana Nepomucena.

Zainteresowani wykonawcy mogą składać oferty do 19 marca. Inwestor szacuje, że roboty budowlane rozpoczną się w czerwcu, a prace drogowe potrwają ok. czterech miesięcy i zostaną rozłożone na trzy etapy, przy czym w każdym z nich obowiązywać będzie inna tymczasowa organizacja ruchu. Szacunkowa wartość zadania to ok. 6,8 mln zł.

bak