W poniedziałek, 12 marca Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej ogłosi wyrok w procesie apelacyjnym Lubomira Zawieruchy. Zastępca prezydenta Jacka Krywulta został w pierwszej instancji uznany winnym i ukarany grzywną za składanie fałszywych oświadczeń majątkowych.

W sierpniu ub. roku Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej uznał Lubomira Zawierucha (samorządowiec zezwolił na posługiwanie się jego pełnym nazwiskiem) za winnego sześciu czynów polegających na złożeniu sześciu fałszywych oświadczeń majątkowych w latach 2010-15 i ukarał urzędnika karą grzywny w wysokości 3,6 tys. zł. Zastępca prezydenta miasta wniósł apelację od wyroku.

Do rozprawy miało dojść 8 stycznia br., ale ze względu na zmianę obrońcy wiceprezydenta Bielska-Białej jej termin odroczono o dwa miesiące. Jak poinformował rzecznik bielskiego sądu sędzia Jarosław Sablik, wyrok w procesie apelacyjnym ogłoszony zostanie 12 marca.

bak