Na Stadionie Miejskim w Bielsku-Białej ćwiczyło ponad 150 policjantów wyposażonych w tarcze, kaski i broń gładkolufową. Mundurowi doskonalili tworzenie szyków bojowych najczęściej stosowanych przez zwarte pododdziały podczas zabezpieczania imprez masowych.

Celem trwającego kilka godzin szkolenia z udziałem V Kompanii Nieetatowego Pododdziału Prewencji Policji z Bielska-Białej, Cieszyna i Żywca oraz bielskiego pododdziału prewencji było doskonalenie umiejętności współdziałania policjantów, którzy w razie zbiorowych zakłóceń ładu i porządku publicznego interweniują w pododdziałach zwartych. Pododdziały policji mobilizowane są w sytuacjach zagrożeń wymagających szczególnego wzmocnienia sił porządkowych.

Policjanci wyposażeni w tarcze, kaski i środki przymusu bezpośredniego ćwiczyli warianty przywracania naruszonego ładu i porządku. Istotą zajęć była dokładność w działaniu. Bardzo ważne było także błyskawiczne wykonywanie poleceń, które w sytuacjach o podwyższonym ryzyku stanowi o skuteczności policji. Mundurowi doskonalili tworzenie tyraliery oraz kordonów, tj. szyków bojowych najczęściej stosowane podczas zabezpieczania imprez masowych.

bb

Foto: Policja