Urząd Miejski w Bielsku-Białej unieważnił wybór BikeU na operatora miejskiej wypożyczalni rowerów. W tej sytuacji konieczny będzie ponowny wybór firmy, która uruchomi system. Powrót rowerów tej wiosny będzie z pewnością opóźniony.

Przypomnijmy. Jesienią ub. roku gmina Bielsko-Biała ogłosiła przetarg na wybór firmy zarządzającej systemem wypożyczalni rowerów. Zgodnie z dokumentacją przetargową, planowana była rozbudowa sieci o dodatkowe stacje i rowery. W postępowaniu wpłynęły trzy oferty. Tylko jedna - firmy BikeU, która zarządza systemem od 2014 roku, mieściła się w budżecie (ok. 2,8 mln zł).

Wybór firmy BikeU na operatora sieci oprotestowała spółka Nextbike Polska, której oferta została odrzucona. Konkurent zarzucił zwycięzcy złożenie oferty zawierającej rażąco niską cenę. Spółka zaskarżyła decyzję bielskich urzędników do Krajowej Izby Odwoławczej, a organ uznał jej racje. Dlatego urzędnicy postanowili unieważnić wybór wykonawcy.

- Dostosowaliśmy się do zaleceń KIO, czyli został unieważniony wybór oferty złożonej przez BikeU. Następnie unieważnione zostało całe postępowanie. Będziemy teraz chcieli jak najszybciej ogłosić nowy przetarg - mówi rzecznik Urzędu Miejskiego Tomasz Ficoń.

Poprzednia procedura przetargowa wraz z wyborem wykonawcy trwała ok. 3 miesiące. W tej sytuacji pewne jest, że rowery miejskie nie wrócą na bielskie ulice 1 kwietnia.

bak