Gmina chce przekazać ponad 2 mln zł Beskidzkiemu Centrum Onkologii-Szpitalowi Miejskiemu w Bielsku-Białej. Pieniądze te przeznaczone są na adaptację tzw. bunkra i uruchomienie nowego akceleratora. Aby szpital otrzymał dotację, potrzebna jest zgoda radnych.

Placówka wystąpiła do Miasta (organu założycielskiego) z prośbą o udzielenie dotacji w wysokości 2,02 mln zł na pokrycie kosztów prac adaptacyjnych bunkra i pomieszczeń towarzyszących (o inwestycji pisaliśmy w artykule Nowoczesne urządzenie w szpitalu). Dzięki niej będzie można zainstalować i uruchomić nowo zakupiony akcelerator. Dotacja obejmie również doposażenie aparatu Gammamed plus w zestaw do brachyterapii raka piersi, co pozwoli na rozszerzenie zakresu promieniolecznictwa w zakładzie radioterapii.

Plan zakłada wyposażenie szpitalnej serwerowni w dodatkowe macierze i bibliotekę taśmową, co usprawni magazynowanie i przesyłanie danych obrazowych pomiędzy komórkami szpitala. Aby placówka otrzymała dotację, potrzebna jest teraz uchwała Rady Miejskiej.

bak