Ani jedna oferta nie wpłynęła w przetargu na rozbudowę skrzyżowania ul. Cieszyńskiej i Lompy w Bielsku-Białej. Budowa ronda w tym miejscu miała być pierwszym etapem prac przy budowie wielopoziomowego parkingu w rejonie ul. Kopernika.

Zgodnie z planami Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej, inwestycja polega m.in. na wyburzeniu jednego budynku oraz przeniesieniu w inne miejsce toalety miejskiej, przebudowie chodników i istniejących zjazdów, budowie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni oraz murów oporowych. Nowe rondo u zbiegu Cieszyńskiej i Lompy miało zapewnić dojazd do projektowanego parkingu wielopoziomowego, który realizowany będzie w późniejszym czasie.

Według szacunkowych obliczeń, inwestor zamierzał przeznaczyć na inwestycję ponad 6,3 mln zł. W postępowaniu nie wpłynęła jednak żadna oferta i przetarg unieważniono.

bak