Na Sarnim Stoku w Bielsku-Białej można było wczoraj wymienić surowce na sadzonki kwiatów i drzew. Były drzewa iglaste i liściaste, a nawet krzewy pigwowca, bratki i stokrotki. Już od rana na okazję oczekiwało wielu bielszczan. „Drzewko za surowce” to największa w regionie akcja społeczno-ekologiczna, do której może dołączyć każdy.

Celem akcji „Drzewko za surowce” jest nie tylko propagowanie segregacji odpadów, ale i sadzenie drzew w regionie. Od 2007 roku rozdano bielszczanom 72 tys. sadzonek drzew i kwiatów, które otrzymali w zamian za surowce wtórne. Środki ze sprzedaży zebranych surowców zasilają fundusz projektu Rower Pomaga, którego celem jest zakup rowerów dla podopiecznych świetlic środowiskowych i domów dziecka.

Wczoraj na parkingu CH Sarni Stok do rozdania była rekordowa liczba ponad 11 tys. sadzonek, w tym 5 tys. sztuk drzewek (m.in. modrzewi, buków, jodeł, świerków, lip oraz krzewów pigwowca i derenia) oraz 6 tys. sadzonek kwiatów (bratków oraz stokrotek). Sadzonkę można było otrzymać już za 10 kg makulatury albo za 20 butelek PET lub szklanych czy 20 aluminiowych puszek.

Akcja „Drzewko za surowce” jest organizowana przez Fundację Ekologiczną ARKA przy współudziale Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, ZGO w Bielsku-Białej oraz Nadleśnictwa Bielsko.