Urząd Miejski w Bielsku-Białej sfinansuje remont elewacji zabytkowej kamienicy przy ul. Słowackiego 4. Dawna fabryka sukna Bathelta odzyska historyczny szarobłękitny kolor, który został odtworzony na podstawie badań stratygraficznych.  

Budynek przy ul. Słowackiego nr 4 wraz z budynkiem nr 6 zbudowano w drugiej połowie XVIII wieku. Mieściła się w nich fabryka sukna Bathelta. Po 1860 roku obiekty zostały rozdzielone i zaadaptowane na kamienice mieszczańskie. Budynek nr 4 o cechach barokowo-klasycystycznych z dachem dwuspadowym naczółkowym zlokalizowany jest u zbiegu z ul. Nad Niprem.

Remont konserwatorski elewacji polegać będzie na usunięciu starej elewacji i położeniu nowego tynku wraz z uzupełnieniem gzymsów. Kolorystyka budynku utrzymana zostanie w kolorze pierwotnym - szarobłękitnym, który określono na podstawie badań stratygraficznych. Projekt zakłada odtworzenie stolarki okiennej z zachowaniem historycznych gabarytów. Dotacja gminna w wysokości 50 tys. zł stanowi 42 proc. kosztów prac.

Przygotowany do remontu konserwatorskiego zostanie również wybudowany po 1836 roku budynek przy ul. Sobieskiego 22. Kamienica powstała w stylu historyzmu z widocznymi elementami klasycyzmu. Dotację przeznaczono na wykonanie projektu budowlanego remontu konserwatorskiego budynku (następnie opracowana zostanie dokumentacja remontu). Dotacja w kwocie 50 tys. zł stanowi 70 proc. kosztów prac.

bak