Coraz więcej Polaków ma długi. O ile z produktów finansowych dostępnych na rynku korzysta się rozważnie, można czerpać z nich wiele korzyści. Trzeba umiejętnie kalkulować i wybierać takie opcje, które nic nie kosztują albo kosztują niewiele. Niestety, brak wiedzy i zbyt duża ilość zobowiązań zaciągniętych jednocześnie sprawia, że mnożą się problemy trudne do rozwiązania. Są one kłopotliwe nie tylko dla dłużników, ale także ich wierzycieli, którzy w pewnym momencie tracą cierpliwość.

Nie należą do rzadkości sytuacje, kiedy dłużnicy do tego stopnia tracą kontrolę nad swoimi finansami, że nie potrafią sprecyzować, komu i ile pieniędzy muszą oddać. Jeżeli któryś z wierzycieli się nie odzywa, całkowicie można o czymś zapomnieć. Niestety, to, że nie pamięta się o długu nie oznacza, że on zniknie. Większa liczba zobowiązań do spłaty to tylko jeden z kłopotów, gdyż brak ich regulowania prowadzi do sprzedaży długów. Co to oznacza i z czym się wiąże?

Kiedy długi są sprzedawane?

Kiedy wierzyciel nie może odzyskać należności, korzysta z windykacji albo sprzedaży, która wiąże się z przeniesieniem wierzytelności na kogoś innego. Z tego względu zanim dłużnik będzie chciał uregulować swoje starsze zadłużenie, powinien się upewnić, jak tego dokonać. Sprzedaż długów odbywa się zazwyczaj po bezskutecznych próbach odzyskania pieniędzy. W zależności od polityki danego przedsiębiorstwa, firmy kontaktują się w różnym tempie z dłużnikiem. Część robi to szybko, część decyduje się na proces sądowy, a część cierpliwie patrzy, jak rosną odsetki… Jest to początkiem żmudnego procesu windykacji, który dla dłużnika jest wyjątkowo uciążliwy i stresujący.

Sprzedaż długów jest procesem, który reguluje polskie prawo, a szczegółowe zapisy można znaleźć w kodeksie cywilnym. W momencie, kiedy poprzedni wierzyciel wysyła pismo, w którym informuje o cesji, dłużnik zaczyna spłacać swoje zobowiązania nowej firmie, która zarządza wierzytelnościami. W podobnej formie sprzedaż długów funkcjonuje w wielu innych krajach.

W ochronie przed oszustami

Pomimo jasno sprecyzowanych przepisów, nie zawsze wszystko odbywa się zgodnie z prawem. Zdarzają się też oszuści, którzy żerują na niewiedzy i strachu dłużników, wyłudzając od nich pieniądze. Osoba zadłużona nie jest potrzebna do tego, by możliwa była sprzedaż długów, ale powinna być o tym poinformowana. Sprzedaż jest udokumentowana, dlatego jeżeli dłużnika odwiedza ktoś, kto uważa, że kupił jego długi, musi to udowodnić. Powinien przedstawić dokumenty stanowiące potwierdzenie cesji wierzytelności, czyli zakupienia od wierzycieli. 

W przeciwnym razie można nieświadomie uznać dług, którego w rzeczywistości w ogóle nie było. Niestety, w sytuacji, kiedy zostanie to zaakceptowane, długi mogą być egzekwowane prawnie. Sprzedaż długów nie zawsze może wiązać się z czymś negatywnym. Jeżeli poprzedni wierzyciel był nieugięty, trudno było zawrzeć jakiekolwiek porozumienie, wraz z przejęciem praw i obowiązków przez nową instytucję pojawia się szansa na negocjacje w zakresie rat i terminów. Na podstawie: https://pozyczkolog.pl/pl/sprzedaz-dlugow-na-czym-to-polega.

Artykuł sponsorowany