Bielska spółka wodociągowa Aqua rozpoczęła operację pogłębiania zbiornika wody pitnej w Wapienicy. Z dna usuwany będzie muł i kruszywo, dzięki czemu wzrosną zasoby wody do ok. 3,75 mln m3. Inwestycja o wartości kilku milionów złotych potrwa kilkanaście miesięcy.

Pojemność zbiornika wody pitnej w Wapienicy wynosi obecnie ok. 1 mln m3. Po pogłębieniu wzrosną zasoby dyspozycyjne wody z 3 mln m3 do ok. 3,75 mln m3. Osad wyciągany będzie w pobliżu brzegów zbiornika w taki sposób, aby nie doszło do zmącenia pozostałej części jeziora. Jak szacuje Aqua, prace inwestycyjne potrwają kilkanaście miesięcy. To pierwsza tego typu próba pogłębienia dna zbiornika i przywrócenia mu pierwotnej pojemności.

Zbiornik wybudowany został w latach 30. ub. wieku na potoku Barbara na wysokości 478 m n.p.m. Posiada tamę o długości ok. 300 m, powierzchnię lustra wody 24 ha i głębokość maksymalną 22 m. Położony jest wyżej niż Bielsko-Biała, przez co woda do miasta dociera grawitacyjnie. Dlatego koszt poboru wody z Wapienicy jest wielokrotnie mniejszy niż z Kobiernic, gdzie wykorzystywane są pompy.

bak

Foto: Marek Kocjan