Najprawdopodobniej jeszcze w tym roku przy ul. Rychlińskiego pojawią się buldożery, które zburzą opuszczoną już siedzibę bielskiej policji. Gmina w ostatnich dniach oficjalnie otrzymała klucze do obiektu. Zgodnie z wcześniejszymi planami, na działce wybudowany zostanie parking terenowy, który pomieści 160 samochodów. Jest już wstępny terminarz tej inwestycji.

Jeszcze kilka tygodni temu Komenda Miejska Policji w Bielsku-Białej mieściła się w wybudowanym w połowie XX wieku gmachu przy ul. Rychlińskiego. Wcześniej był w nim internat, a policja wprowadziła się do niego w latach 70. Na mocy umowy z 2013 roku grunt wraz ze stojącym na nim budynkiem przeszedł we władanie miasta w zamian za działkę pod budowę nowej komendy przy ul. Wapiennej.

Wyburzenia po wakacjach

Zapytaliśmy w Urzędzie Miejskim, kiedy kompleks po komendzie policji przy ul. Rychlińskiego zostanie wyburzony. - Sprawa wyburzeń jest aktualna. Nastąpi to w najbliższym możliwym terminie - informuje rzecznik magistratu Tomasz Ficoń. Zapytany o konkretny termin dopowiada, że „prace rozbiórkowe nie rozpoczną się wcześniej niż po wakacjach”. Przetarg związany z wyborem wykonawcy rozbiórki przeprowadzi Miejski Zarząd Dróg.

Po wyburzeniu budynków i uprzątnięciu terenu, MZD przystąpi do kolejnego etapu prac związanych z zagospodarowaniem działki. Zgodnie z wcześniejszymi planami, w tym miejscu powstanie ogólnodostępny parking. Jesienią ub. roku ogłoszony został konkurs na opracowanie dokumentacji technicznej inwestycji. Przedstawiono pięć koncepcji - trzy warianty parkingów naziemnych i dwa tzw. otwartych garaży na 140 do nawet 540 miejsc postojowych.

Ostatecznie wygrała koncepcja budowy parkingu naziemnego o pojemności ok. 160 miejsc dla samochodów osobowych (bez miejsc dla autobusów) z obsługą komunikacyjną od strony ul. Rychlińskiego. Odrębne zdanie w tej sprawie ogłosili BBOSiR oraz TS Podbeskidzie i Bialski Klub Sportowy, które rekomendowały budowę trzykondygnacyjnego parkingu.

Parking w przyszłym roku

Koszt budowy obiektu, nie licząc środków na wyburzenie komendy policji, szacowany jest na ok. 3 mln zł. Projekt przewiduje zabezpieczenie miejscowej zabudowy mieszkaniowej poprzez wprowadzenie ekranu akustycznego jako osłony dźwiękowej od strefy wjazdu. Możliwe będzie również usytuowanie punktu poboru biletów parkingowych przed szlabanem przy wjeździe.

Według planów, parking służyć ma kibicom wybierającym się na widowiska sportowe rozgrywane w pobliskiej hali sportowej, na stadionie oraz gościom Domu Żołnierza i mieszkańcom osiedla. Dokumentacja techniczna budowy powinna trafić do MZD podczas wakacji. Następnie zacznie się poszukiwanie wykonawcy. Jeśli wszystkie przebiegać będzie bez opóźnień, to nowy parking powinien zostać oddany do użytku w przyszłym roku.

Bartłomiej Kawalec

Foto: Nad Dachami
Polecamy: Projekty domów