W bielskim Ratuszu odbyła się uroczystość podpisania umowy partnerskiej pomiędzy miastami Bielskiem-Białą i Nyíregyháza (Węgry). Umowa przewiduje m.in. wspieranie bezpośrednich kontaktów między mieszkańcami, zwłaszcza ludźmi młodymi.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele samorządu naszego miasta oraz delegacje goszczące na XIV Festiwalu Miast Partnerskich „Poznajmy się”. Na uroczystość podpisania umowy przybyła dr Anna Wisniewski, radca ds. gospodarczych w Konsulacie Generalnym Węgier w Krakowie. Podpisy pod umową partnerską złożyli burmistrz Nyíregyháza Ferenc Kovacs i zastępca prezydenta Bielska-Białej Lubomir Zawierucha.

W maju w Nyíregyháza podpisano list intencyjny, w którym strony zadeklarowały kontynuację dotychczasowych kontaktów. Współpraca między miastami rozpoczęła się kilka lat wcześniej. Strony odbyły wiele wzajemnych wizyt studyjnych, poznając dokonania i potencjał obu miast w dziedzinie turystyki, kultury, sportu i edukacji. Pozytywne efekty, jakie przyniosły dotychczasowe kontakty utwierdziły obie strony w przekonaniu, że relacje naszych miast zasługują na sformalizowanie.

Umowa przewiduje m.in. promowanie nowych kontaktów, wzajemną współpracę w takich dziedzinach, jak gospodarka, edukacja, kultura, sport, zdrowie, ochrona środowiska i turystyka, a także wspieranie bezpośrednich kontaktów między mieszkańcami, zwłaszcza ludźmi młodymi, dla lepszego wzajemnego poznania obu miast i krajów.

***

O kontaktach Bielska-Białej z innymi miastami pisaliśmy szczegółowo w artykule Partnerzy Bielska-Białej. Lista wciąż się kurczy.

bb

Foto: UM w Bielsku-Białej