Na targowisku w Bielsku-Białej Straż Graniczna zatrzymała cudzoziemca, który nielegalnie handlował towarami akcyzowymi. Ze względu na jego lekceważący stosunek do obowiązującego w Polsce prawa cudzoziemiec został zobowiązany do natychmiastowego opuszczenia naszego kraju.

Do zatrzymania Ormianina doszło w miniony piątek w okolicy miejskiego targowiska. Obywatel Armenii posiadał przy sobie papierosy, tytoń oraz alkohol bez polskich znaków akcyzy skarbowej. W ciągu ostatnich trzech lat cudzoziemiec był kilkakrotnie zatrzymywany przez funkcjonariuszy Straży Granicznej za posiadanie oraz wprowadzanie na rynek nielegalnych towarów akcyzowych.

Obywatel Armenii przebywał na terenie RP od prawie dwudziestu lat. Mimo wcześniejszych zatrzymań cudzoziemiec nadal kontynuował swoją działalność przestępczą, handlując nielegalnymi papierosami i alkoholem. Mając na uwadze lekceważący stosunek zatrzymanego do obowiązującego w Polsce prawa szef Placówki Straży Granicznej w Bielsku-Białej wydał wobec niego decyzję zobowiązującą do opuszczenia terytorium Polski z terminem natychmiastowej wykonalności. Cudzoziemiec otrzymał pięcioletni zakaz wjazdu na terytorium Polski i państw Schengen.

Jak poinformowała nas mjr SG Katarzyna Walczak ze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej, bielski sąd wydał postanowienie o umieszczeniu zatrzymanego Ormianina w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców, gdzie będzie przebywał do czasu deportacji do Armenii.

bb