Na ścianie Bielskiej Fabryki Szczotek i Pędzli „Befaszczot” w Bielsku-Białej pojawił się nowy mural. Projekt pt. „Zielone płuca” został wybrany w drodze ogólnopolskiego konkursu. Mural ma podnosić świadomość ekologiczną mieszkańców miasta.

Malowidło przy ul. Paderewskiego powstało z inicjatywy Stowarzyszenia „Region Beskidy” w ramach mikroprojektu „Powietrze nie zna granic”, którego celem jest podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców pogranicza polsko-słowackiego w zakresie negatywnych skutków degradacji środowiska naturalnego, w szczególności zanieczyszczenia powietrza.

jest finansowany w 85 proc. z Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja na lata 2014-2020, a 5 proc. to środki budżetu państwa. Autorem muralu „Zielone płuca” jest Dawid Celek, którego projekt został wybrany w drodze ogólnopolskiego konkursu ogłoszonego przez Euroregion Beskidy.

Symboliczna uroczystość odsłonięcia muralu odbędzie się w piątek, 15 czerwca o godz. 11:00.

bb